Soukromé mateřské školky se stávají čím dál oblíbenějšími mezi rodiči, kteří hledají nejlepší možné předškolní vzdělávání pro své děti. I když soukromé školky mohou být dražší než veřejné, nabízejí několik výhod, které stojí za zvážení. V tomto článku se podíváme na hlavní výhody soukromých mateřských školek a důvody, proč byste nad jejich volbou rozhodně neměli váhat.

Rozdíly mezi soukromou školkou a státní mateřskou školkou

Soukromé školky jsou provozovány soukromými subjekty a jsou zpoplatněny od jednotek tisíc korun měsíčně až po ~20 tisíc korun měsíčně. To soukromým školkám umožňuje poskytovat dětem více pozornosti a lepší péči v několika důležitých elementech.

Menší třídy a lepší poměr učitel-žák

Jednou z největších výhod soukromých mateřských školek je menší počet dětí ve třídě, což umožňuje lepší vztah mezi učiteli a žáky. Díky tomu se učitelům dostává více času a pozornosti pro každé dítě, což zajišťuje individuálnější přístup a podporu. Tím se dětem poskytuje lepší základ pro jejich budoucí vzdělávání a rozvoj. Přístup ke každému dítěti je individuální a respektující. Navíc, prostředí je harmonické a děti se zde cítí bezpečně a spokojeně.

Vyšší kvalita výuky

Soukromé mateřské školky často zaměstnávají zkušenější a lépe kvalifikované pedagogy než veřejné školky. To znamená, že vaše dítě bude mít přístup k vyšší kvalitě výuky, což je zásadní pro jeho intelektuální a sociální rozvoj. Učitelé v soukromých školkách mají často také větší svobodu v přístupu k výuce, což umožňuje větší kreativitu a inovace.

Na druhé straně, pedagovové ve státních mateřských školách musí splňovat zákonné podmínky, zatímco u soukromých školek a dětckých skupin se můžete často setkat s tím, že se o děti starají tzv. „tety“.

Proč si vybrat soukromou školkuFlexibilní a rozmanitý program

Jednou z výhod soukromých mateřských školek je flexibilita a rozmanitost jejich programů. Ve srovnání s veřejnými školkami mohou soukromé instituce nabídnout širší škálu aktivit, které podporují různé oblasti rozvoje dítěte, jako jsou jazyky, umění, sporty nebo věda. To umožňuje dětem objevovat své zájmy a rozvíjet své schopnosti v různých oblastech. Zároveň soukromé školky využívají aktivizující metody výuky, což znamená aktivní zapojování dětí do výuky a řešení problémů, rozvoj osobnosti vedením rozhovorů, nebo časté zapojení živých diskuzí nad konkrétními tématy.

Větší zapojení rodičů

Soukromé mateřské školky často podporují větší zapojení rodičů do vzdělávacího procesu jejich dětí. To může zahrnovat pravidelné schůzky s učiteli, účast na školních akcích nebo možnost dobrovolně se podílet na různých aktivitách. Tímto způsobem mohou rodiče lépe sledovat pokrok svých dětí a spolupracovat s učiteli na dosažení lepších výsledků.

Otevřeno celoročně

Na rozdíl od některých veřejných mateřských školek, které mohou být otevřeny pouze během školního roku, soukromé mateřské školky často nabízejí celoroční provoz. To je velkou výhodou pro rodiny, které potřebují spolehlivou a kvalitní péči o své děti i mimo běžnou školní dobu. Díky tomu mohou rodiče snáze sladit své pracovní a rodinné povinnosti, aniž by museli hledat alternativní péči o své děti v průběhu prázdnin. Také zápis je v soukromých školách možný po celý rok.

Výhody soukromých školek

Jak vybrat nejvhodnější školku pro své dítě

Školka je pro dítě první kontakt se vzdělávacím systémem a nejčastěji i první prostředí, kde se ocitá samo bez rodičů. Je tedy třeba výběru školky věnovat velkou pozornost. Při správné volbě soukromé školky bude vaše dítě šťastné a bude dělat velké pokroky. Pokud ale vybereme špatně, může to přinést negativní zažítky, které si bude pamatovat i po celý život.

  1. Vyhledejte si všechny školky, které přichází v úvahu, a porovnejte lokaci umístění školek a spojení. Do školky budete jezdit možná i všechny pracovní dny a to dvakrát denně. Zvažte kvalitu spojení autem a hromadné dopravy. Pokud se vám líbí školka více vzdálená, porovnejte její výhody s časovým a finančním nákladem dojíždění.
  2. Navštivte předvybrané školky na zkoušku. Většina soukromých školek nabízí několikadenní testovací období zdarma, kdy si můžete vyzkoušet, jak vám a vašemu potomkovi mateřská škola vyhovuje. Některé školky také pravidelně provádí den otevřených dvěří. Pokud vám návštěvu na zkoušku soukromá školka neumožní, je to varovný signál.
  3. Prohlédněte si děti a zaměstnance školky. Obecně vzato by dobrá školka měla být plná šťastných energických dětí a šťastných pečlivých učitelů. Pokud atmosféra a nálada není dobrá, vaše dítě by se tam necítilo nejlépe.
  4. Zjistěte, jakým způsobem se děti ve školce učí. Jaké vzdělávací aktivity bude dítě každý den provádět, aby se rozvíjelo – malování, čtení, speciální hry… Všimněte si výzdoby školky. Třeba malůvky a další umělecké díla dětí by měly být na očích. Děti jsou pak na sebe pyšní.
  5. Porovnejte počet dětí na jednoho učitele. Čím více času bude učitel mít na věnování se jednotlivci, tím lépe bude moci ovlivňovat vzdělávací proces dítěte a jeho pocity.
  6. Informujte se, co konkrétně se děti budou učit. Čísla, barvy, abeceda, poznávání přírody… Každý den by také děti měly mít možnost odpočinku a procházky venku.
  7. Zjistěte mimořádné postupy školky u některých dětí. Každé dítě je ve své vzdělávací křivce někde jinde a posouvá se jinou rychlostí. Důležité je, jak školka přistupuje k dětem, které mají individuální potřeby vzdělávacího programu.
  8. Promluvte si s rodiči, kteří mají se školkou zkušenosti. Zjistěte od rodičů, kteří školku využívají a dobře ji znají, jak jsou se školkou spokojení a jaké pozitiva/negativa školka má.
  9. Zjistěte, jestli školka nabízí „po-školkový program“. Může dítě zůstat ve školce déle, pokud ho třeba z pracovních důvodů nemůžete vyzvednout v běžný čas? Jaké jsou ceny?
  10. Myslete na budoucnost, informujte se o programu starších dětí. Ujistěte se, že o starší děti je také dobře postaráno a že jsou dobře připravování do školy. Některé soukromé školky provozují i základní školy, kterou by vaše dítě mohlo navštěvovat s většinou svých kamarádů ze školky.

Tip na článek

Pro doplnění jsme pro vás napsali článek 28 otázek otázek při výběru vhodné školky