Soukromé školky nabízejí různorodé typy aktivit a přístupů ke kolektivu, s nimiž se v nich děti setkají. Proto je v našem katalogu dělíme do několika kategorií jakou jsou jazykové školky, montessori školky a další. 

Soukromé školky

Soukromé školky často nabízejí menší třídní kolektivy, což umožňuje individuální přístup k dětem a více času na jednoho žáka. V mnoha případech mohou mít také vyšší standardy a modernější vybavení. Díky vlastní pedagogické koncepci a flexibilitě v programu mohou lépe reagovat na potřeby a zájmy dětí. Rodiče také oceňují možnost bližší komunikace s učiteli a často vyšší úroveň zabezpečení.

Anglické a jazykové školky

Jazykové soukromé školky se zaměřují na včasný jazykový rozvoj dětí a nabízejí multikulturní prostředí. Zahrnují celodenní intenzivní komunikaci, často s rodilými mluvčími. Investujte do vzdělání vašeho dítěte v jazykových školkách a podpořte jeho jazykové dovednosti, kognitivní schopnosti a přípravu na mezinárodní školství. Kolik jazyků znáš, tolikrát jsi člověkem!

Montessori školky

Montessori školky, založené na metodě Marie Montessori, kladou důraz na individuální přístup a rozvoj maximálního potenciálu dítěte podle jeho potřeby. V takovém prostředí jsou děti vedeny k praktickému a smyslovému učení a objevování prostřednictvím speciálních Montessori hraček a pomůcek.

Lesní školky

Lesní mateřské školky představují unikátní přístup k předškolnímu vzdělávání, kde je hlavním prvkem přirozené prostředí přírody. Děti se zde rozvíjejí v přímém kontaktu s přírodou, což podporuje jejich fyzický rozvoj, smyslové vnímání a imunitní systém. V lese či na louce se stávají přírodní prvky nekonečným zdrojem inspirace pro tvořivé činnosti a hry, kde děti mohou využít přírodní materiály pro vytváření vlastních hraček.

Waldorfské školky

Waldorfské školky založené na pedagogice Rudolfa Steinera klade důraz na celostní rozvoj dítěte, podporuje jeho fyzický, emocionální, intelektuální a spirituální růst. Waldorfský přístup také podporuje strukturovaný denní rytmus, rozvoj společenských a sociálních dovedností a učitele vidí jako důležité vzory pro děti, kteří se neustále zdokonalují a sebevzdělávají.

Umělecké školky

Umělecké mateřské školky představují alternativní předškolní vzdělávání s důrazem na kreativitu a rozvoj talentu dětí. Děti mají možnost účastnit se veřejných vystoupení, prezentovat svá díla a připravují se tak na budoucí umělecké studium. Tyto aspekty činí soukromé umělecké mateřské školky oblíbenými a vyhledávanými.

Dětské skupiny

Dětské skupiny nabízejí alternativní péči pro děti do začátku školní docházky v rodinném a flexibilním prostředí, často v menších prostorách nebo v domácích podmínkách. S menším počtem dětí umožňují individuální rozvoj a péči, kladou důraz na hru, sociální interakci a rozvoj dovedností.

Soukromé jesle

Soukromé jesle nabízejí odbornou péči o děti od kojenců po tříleté, zajišťovanou kvalifikovaným personálem. Tato péče je doplněna výchovně-vzdělávacím programem, který respektuje individuální potřeby a schopnosti dětí. Děti se zde setkávají s bezpečným a stimulujícím prostředím, speciálně navrženými prostory a hračkami. Jesle přizpůsobují svou provozní dobu potřebám rodičů a klade důraz na kvalitní výživu, aby podpořily zdravý vývoj dětí.