Vzorová školka
Jazyková školka

Celá ČR Jazykové školky Praha Jazykové školky Praha Jazykové školky Praha 4 Praha 4 Nusle

Mateřská škola Prospect

Za úspěšným startem do života stojí dobrý začátek, péče rodičů, úsilí kvalitních pedagogů a ucelená vzdělávací koncepce. Při výchově, rozvoji poznání a dovedností vsázíme na kompletní akceleraci psychomotorického vývoje, na malý počet dětí ve skupině a na erudovanost jednotlivých učitelů.

Naši absolventi jsou dokonale připraveni pro následný stupeň vzdělávání a vybaveni pro úspěšný a spokojený život. Někdejší žáci jsou dnes již dospělí. Většina z nich absolvovala umělecké, sportovní, humanitní a technické vysoké školy. Díky našemu vzdělávacímu programu jsme opravdu výjimečná školka.

Kontakty a další informace

Mateřská škola Prospect

Pod Terebkou 15
Praha 4 - Nusle
140 00

Kontaktní info

Web a sociální sítě

Doprava poblíž

 • Palouček (140m)
 • Divadlo na Fidlovačce (250m)
 • Vyšehrad (400m)

Zajímá nás každý človíček a celá jeho rodina. Snažíme se předávat své vědomosti a um s laskavým a s individuálním přístupem a vážíme si toho, že můžeme být na důležitém začátku poznání malého člověka. Jsme si vědomi zodpovědnosti za výsledek naší práce a důvěry rodičů v nás vložené. Nenásilným a vlídným přístupem zajišťujeme přechod dítěte z náruče rodičů do světa společného vzdělávání a výchovy.

Co nabízíme

Náš rozvrh činností je pojetím dokonale propracovaného předškolního vzdělávání. Výchovně vzdělávací plán je doplněn o aktivity, které v běžném konceptu výuky nejsou z prostorových, personálních či jiných podmínek možné. Náplň výukových bloků v denním pestrém rozvrhu je obohacena sportovními a kulturně společenskými aktivitami pod vedením odborných pedagogů.

Mezi činnosti jednotlivých výukových bloků vzdělávacího školního programu patří

 • Angličtina napříč programem
 • Matematické představy a numerická přípravka
 • Grafomotorika, jemná motorika
 • Rozvoj poznání
 • Jazykově dramatická výchova
 • Literární výchova
 • Squash
 • Jóga, relaxace
 • Beach volejbal
 • Bruslení
 • Plavání
 • Tenis
 • Mravní a společenská výchova
 • Rytmicko-hudební přípravka
 • Tanečně-hudební přípravka
 • Taneční folklorní soubor
 • Hra na flétnu, orffy, rytmika
 • Výtvarný a rukodělný ateliér
 • Míčové a kolektivní hry
 • Návštěvy divadel, koncertů a výstav

Mateřská škola PROSPECT je díky svému pojetí a výchovně vzdělávací koncepci ojedinělým soukromým předškolním zařízením v České republice. Dětem ve věku od 2,5 let do 6 let nabízí kromě standardních aktivit a předškolního vzdělávacího programu i rozšířenou uměleckou, sportovní a jazykovou výuku. Pro takový program a nadstavbovou činnost je dokonale personálně i prostorově vybavena.

Přistupujeme ke každému dítěti se zřetelem na jeho osobnost, s ohledem na jeho zvláštnost a s citem pro jeho slabost. Jsme schopni zajistit individuální přístup dětem se speciálními vzdělávacími potřebami a zdravotními problémy. Děláme všechno pro to, aby byly děti v naší péči šťastné a rodiče spokojeni.

Individuální přístup, přátelská atmosféra, malý kolektiv a velmi pestrý program spoluvytváří ideální prostor pro tvůrčí a nenásilný rozvoj myšlení, poznání a dovedností i těch nejcitlivějších dětských duší.

Odborní pedagogové přihlížejí k osobnosti každého dítěte individuálně a úspěšně napomáhají akceleraci jeho rozvoje myšlení, vnímání, jazykových, sociálních dovedností, motoriky, múzických vloh a celkového přehledu.Výuka probíhá hravou formou v pestrém rozvrhu obohaceném sezónními sportovními a kulturními aktivitami, jako jsou např.: plavání, ledové a kolečkové bruslení, jízdy na koních, návštěvy divadel, kulturních, sportovních pořadů, které jsou začleněny do denního rozvrhu.

Podporujeme a rozvíjíme známky nadání

Šikovné děti u nás čeká rozšířená umělecká, sportovní a jazykový výuka, akcelerace rozvoje vnímání, myšlení, sociálních dovedností, motoriky, múzických vloh a celkového přehledu. Rozvoj psychiky vyvažujeme komplexním múzickým a sportovním vyžitím.

Výuka uměním a sportem

Díky ojedinělé koncepci výuky, obsahu vzdělávacího plánu, počtu dětí ve skupině a personálnímu zajištění jsme ideálním zařízením pro rozvoj známek nadání, vnímání, kreativity, myšlení a dovedností dětí.

Pro výuku jsme vybaveni učebnou, dvěma tanečními a sportovními zrcadlovými sály, hřištěm, zahradou, ložnicí, šatnou a sociálním zařízením. Výuku vedou výkonní umělci, vrcholoví sportovci, umělečtí a sportovní vysokoškolsky vzdělaní pedagogové.

Nejbližší školky

Jazyková školka
Mateřská škola Indigo Kids | Soukromá česko-anglická školka

Mateřská škola Indigo Kids

Anglická školka na pražském Vyšehradě vybírá to nejlepší z klasický a speciálních pedagogických metod. Vzdělání formou hry.

Praha Praha 2

Montessori školka Jazyková školka
Prague International Academy | Soukromá anglická školka

Prague International Academy

Anglicko-česká školka Prague International Academy na pražských Vinohradech. Prestižní předškolní výchova s rodinnou atmosférou pro děti od 3 do 6 let.

Praha Praha 10

Jazyková školka Dětská skupina
Školka a dětská skupina Pididomek | Soukromá školka

Školka a dětská skupina Pididomek

Jazyková školka PidiDomek využívá k výuce prvky z metodiky Montessori. Na děti tu čeká dvojjazyčná asistentka a řada kroužků v rámci školného.

Praha Praha 1

Jazyková školka Soukromé jesle
Mezinárodní školka a jesle Beehive | Anglická školka

Mezinárodní školka a jesle Beehive

Mezinárodní anglická školka a jesle Beehive na Praze 3. Studium ve školce je pro děti nejen vzdělání, ale také vzrušujícím dobrodružstvím.

Praha Praha 3

Všechny školky v Praze