V Úvalech je v našem katalogu 1 zápis. V soukromých školkách bývá často kladen důraz na rozvoj kreativity a zájmů dětí.

Dětská skupina Minisvět u Krtečka – Úvaly

Dětská skupina v Úvalech podporuje samostatnost dítěte, zdravé sebevědomí, vztah a odpovědnost k sobě samému a k druhým a zdravý životní styl.

Úvaly