Celá ČR Jihomoravský kraj Brno Židenice

Veselá školka

Veselá Školka je soukromá školka se zahradou a celodenní péčí. Školka je určena pro děti od 18 měsíců do 6 let a je otevřena celoročně. Děti přijímáme v průběhu celého roku.

Ve Veselé školce zpracováváme, doplňujeme a obnovujeme vlastní výukový program pro práci s dětmi. Naši pedagogičtí pracovníci si vytvářejí třídní výchovně vzdělávací plány a programy dle věku a potřeb dětí. Pracujeme tvořivě, reagujeme na situace ve třídě, respektujeme individualitu dítěte. Program obsahuje témata vztahující se aktuálnímu ročnímu období, rozdělená do několika výukových bloků, ze kterých vychází jednotlivá týdenní témata. Každý týden je tak samostatným celkem zasazeným do promyšleného konceptu školky. Výuková týdenní témata jsou k nahlédnutí na nástěnce v šatně.

Kontakty a další informace

Veselá školka

Kuklenská 38
Brno - Židenice
615 00

Kontaktní info

Web a sociální sítě

Doprava poblíž

  • Uzavřená (200m)
  • Jílkova (300m)
  • Geislerova (280m)

Naše vize

Naší vizí jsou spokojené a vyrovnané děti, které navštěvují školku s úsměvem a nadšením. Máme zájem na tom, aby děti prožívaly dny naplněné radostí ze společných setkání, her a činností. Posláním naší školky je podporovat v dětech přirozenou touhu učit se a poskytovat vlídné, útulné prostředí, pěstovat v nich láskyplný vztah k rodině i kamarádům a naučit je vnímat odlišnosti každého jednotlivce. Prvořadým cílem našeho programu je rozvíjet dítě tempem, vzhledem k věku a individuálním zvláštnostem, které odpovídá jeho nadání, k rozvoji soběstačnosti a samostatnosti, zdravého sebevědomí cestou přirozené výchovy „Připravovat dítě pro život.“

Aby děti zvládly vstup do mateřské školky v klidu, v pohodě a bez výrazných problémů,
nabízíme adaptační programy se vstřícnou a otevřenou komunikací. Součástí adaptačních programů je pobyt rodičů s dětmi ve školce. S tím souvisí možnost se přímo na místě seznámit s životem školky, s denním režimem, se způsobem práce pedagogů, jehož samozřejmou součástí je ohled na individuální zájmy a potřeby dětí. Cílem adaptačního programu je ubezpečit rodiče, že je o jejich dítě dobře postaráno. Zmapovat názor rodičů na výchovu a vzdělávání v našem předškolním zařízení i v domácím prostředí.

Nejbližší školky

Dětská skupina Jazyková školka Montessori školka
Školka Vlněnka | Soukromá dětská skupina

Školka Vlněnka

Školka Vlněnka v Brně u Vaňkovky: otevřena v pracovní dny 8-17, s privátní zahradou, skandinávským designem a bio stravou. Pro děti od 2 let.

Brno Brno - Střed Komárov Černovice

Dětská skupina Jazyková školka Montessori školka
Školka Orlí | Soukromá dětská skupina

Školka Orlí

Moderní školka vedená s usměvem, láskou a respektem. To je Školka Orlí, kterou najdete v samotném centru Brna.

Brno Brno - Střed

Jazyková školka Montessori školka
Atrium školka | Soukromá školka

Atrium školka

Brněnská školka Atrium vytváří pro děti přátelské a esteticky čisté prostředí, kde si mohou hrát, tvořit, učit se, tancovat a poznávat nové přátelé.

Brno Brno - Střed

Jazyková školka Montessori školka
Mateřská škola Sluníčko - Brno střed | Montessori školka

Mateřská škola Sluníčko – Brno střed

Soukromá školka Sluníčko na Brně - střed respektující individuální potřeby dětí. Výuka podle metod Montessori a rozvíjení rozumových dovedností.

Brno Brno - Střed

Všechny školky v Brně