Soukromé jesleSoukromé jesle poskytují profesionální péči o kojence, batolata a děti ve věku od několika týdnů do tří let.

Profesionální péče od útlého věku

Soukromé jesle poskytují profesionální péči o děti ve věku od několika týdnů do tří let. Personál tvoří kvalifikovaní odborníci, kteří mají zkušenosti a vzdělání v oblasti péče o nejmenší děti. Tím je zajištěno, že děti dostávají nejlepší možnou péči a podporu pro svůj rozvoj. Nabízejí výchovně-vzdělávací program, který je vždy přesně přizpůsoben věku a schopnostem dítěte.

Bezpečné a stimulující prostředí

Soukromé jesle nabízejí dětem bezpečné a stimulující prostředí, které je speciálně navrženo pro jejich potřeby a zájmy. Prostory jsou vybaveny speciálními hračkami a materiály, které podporují rozvoj motorických, senzorických a kognitivních dovedností dětí. A jsou navrženy tak, aby se dětičky cítily jako doma. Také dětem nabízejí co nejširší možnost trávit čas venku a podporují tak vytváření kladného citového vztahu k živé i neživé přírodě.

Soukromé jesle

Strukturovaný denní program

Soukromé jesle často nabízejí strukturovaný denní program, který zahrnuje řadu aktivit, jako jsou hry, tvořivé činnosti, pohybové aktivity, společné jídlo a odpočinek. Tento rytmus a rutina pomáhají dětem cítit se bezpečně a získávat smysl pro čas a organizaci. Často mají k dispozici rovněž venkovní prostor, jenž slouží hrám a rozvíjení dětské fantazie v přirozeném prostředí. Nabízí tedy dětem dostatek rozmanitých možností, jak poznávat svět.

Sociální interakce a rozvoj

V jeslích děti mají možnost interagovat s vrstevníky a učit se sociálním dovednostem, jako je komunikace, sdílení, spolupráce a řešení konfliktů. Vedou děti k samostatnému zaujímání postojů k hodnotám a kritickému myšlení. Tyto sociální dovednosti jsou klíčové pro pozdější úspěch v životě a vztazích s ostatními lidmi.

Flexibilní provozní doba

Soukromé jesle často nabízejí flexibilní provozní dobu, která vyhovuje potřebám zaměstnaných rodičů. To může zahrnovat celodenní péči, částečnou péči nebo péči na přání. Taková flexibilita umožňuje rodičům lépe skloubit práci a péči o děti. Zároveň prostředí v jesličkách je takové, které jim bude připomínat domov a bezpečí a rodičům dá záruku, že o jejich nejmenší je dobře postaráno.

Kvalitní výživa

V soukromých jeslích je obvykle kladen velký důraz na kvalitní výživu dětí. Jídelníček je navržen tak, aby poskytoval dětem všechny potřebné živiny pro jejich růst a vývoj. Upřednostňují se čerstvé a zdravé potraviny, které podporují zdravý životní styl.