Dětské centrum Mláďátka
Soukromé jesle Montessori školka Jazyková školka Dětská skupina

Celá ČR Jazykové školky Praha Jazykové školky Praha Montessori školky Dětské skupiny Soukromé jesle Soukromé jesle Praha Montessori školky Praha Dětské skupiny Praha Jazykové školky Praha 6 Dětské skupiny Praha 6 Praha 6 Soukromé jesle Praha 6 Suchdol Montessori školky Praha 6

Dětské centrum Mláďátka

JESLE a ŠKOLKA Mláďátka pro děti od 6 měsíců do 6 let, nabízí výchovně vzdělávací program ve spolupráci s MENSOU ČR (certifikovaná školka), se zapojením do sítě MATES – Technické mateřské školky (certifikovaná školka), a výjimečným vzdělávacím programem rozvoje dětského mozku Smart Bambino (jen v této školce), a Klubem Nadaných Dětí.

S dětmi pracujeme dle tematického výchovně-vzdělávacího programu s využitím metody NTC „Mensa NTC Learning“ – rozvoj inteletku u dětí. V rámci programu je zařazena výuka Anglického a Ruského jazyka zážitkovou a hravou metodou, Logopedie, Jóga pro děti, Cvičení Zdravé Držení Těla, Montessori aktivity, Canisterapie. Ve školce děti připravujeme na školní docházku – předškolní příprava, nabízíme odpolední zájmové kroužky a zapojujeme do společných aktivit rodiče s dětmi.

Kontakty a další informace

Dětské centrum Mláďátka

Kamýcká 716/93
Praha 6 - Suchdol
165 00

Kontaktní info

Web a sociální sítě

Doprava poblíž

 • Výhledské náměstí (160m)
 • Zemědělská univerzita (190m)

Nabízíme pro dětičky

 • Jesle (1 – 3 roky)
 • Školka (3 – 6 let)
 • Hlídání dětí (cena dle věku dítěte)
 • Anglický jazyk pro děti
 • Ruský jazyk pro děti – rodilý mluvčí
 • Odpolední kroužky (Angličtina pro nejmenší, Logopedie hrou, Bystrá hlavička Mensa NTC Learning)
 • Dopolední Montessori kroužek – každý pátek od 9. 00 do 11.00 hod
 • Logopedie – speciální pedagog
 • Výtvarný ateliér
 • Narozeninové párty

Strava a pitný režim

Dbáme na zdravý životní styl (zdravé a Bio produkty). Pitný režim je v ceně školného. Strava se platí zvlášť. Akceptujeme stravovací návyky dětí. Po domluvě možná i nabídka specifického stravování (bezlepková strava, vegetariánská, aj.). Děti mohou mít z domova svůj oblíbený hrneček, který si poznají. Také máte možnost přinést vlastní stravu z domova v řádně označené nádobě.

Naše filozofie

Hlavním cílem jesliček a školky je poskytnout dětem dynamický program, který reaguje nejen na intelektuální a tělesné potřeby, ale také na emocionální a sociální potřeby vyvíjejícího se dítěte. Jako květiny v dobře udržované zahradě, budou mít Vaše děti zvláštní místo v okolním světě, kde budou moci růst a kvést podle jejich individuálního tempa, a kde budou respektovány pro svou vlastní unikátní roli ve společnosti. Klademe důraz na zdravý životní styl — zdravé stravování (Bio produkty) a pohybové aktivity.

Dětské centrum Mláďátka

Plán výchovné péče

Program výchovné péče je přizpůsoben dětem v období jejich velkého pohybového i rozumového vývoje. Vycházíme z toho, že se dítě učí nejlépe nápodobou. Výchovné činnosti dělíme na 6 základních kategorií:

Mravní výchova

Rozvíjíme u dětí sebevědomí a přiměřenou sebedůvěru, podporujeme kamarádské vztahy a sociální chování, navozujeme radostné a veselé prožitky při hře nebo při malých oslavách, seznamujeme děti s jednoduchými pravidly společenského chování.

Rozumová výchova

Rozvíjíme rozumové schopnosti – děti seznamujeme s přírodou, s blízkým životním prostředím, seznamujeme je s věcmi a jejich vlastnostmi, při pohádkách rozvíjíme představivost a fantazii, rozvíjíme poznávací hry – různé básničky a říkadla, dramatizace pohádek, provádíme činnostně poznávací hry – rozpouštění sněhu v teple, plavání věcí ve vaničce apod.

Pracovní výchova

V první řadě rozvíjení sebeobslužných návyků, dále hra se stavebnicemi různých tvarů a velikostí, stavění kostek na sebe, za sebou, ohraničený prostor, překlenutí prostoru, práce s různorodými materiály – přírodní materiály – listy, kytky, kaštany, hry s pískem, práce s plastelínou, práce s keramickou hlínou, vystřihování a lepení, navlékání, vhazování a vkládání předmětů, experimentace, apod. Při napodobivé hře kopírují děti činnosti dospělých – hra na obchod, na maminku, na kadeřnici, opraváře, uklízečku, lékaře apod.

Výtvarná výchova

V tomto věku děti malují voskovkami, křídami, uhlem, rudkou, vodovými nebo temperovými barvami, tuží, malují do klovatiny nebo tapetolu, mohou malovat prsty, celou dlaní, štětcem nebo špejlí.

Hudební výchova

Hudebně pohybová výchova – tanečky, seznámení s hudebními nástroji, procvičování rytmu – rytmické hudební nástroje, zpěv – jednoduché dětské písničky, sluchová cvičení.

Tělesná výchova

Zdravotní cviky – napodobování zvířátek, věcí a činností, procvičování lezení, chůze, běhu, skoku, házení a cviky na obratnost a odvahu, jednoduché prvky jógy (napodobování zvířátek se zaměřením na dechová cvičení.

Nejbližší školky

Dětská skupina Soukromé jesle
Dětská skupina Fantazie | Soukromá školka

Dětská skupina Fantazie

Malá rodinná školka, to je Dětská skupina Fantazie s individuálním přístupem ke každému dítěti. Věnujeme se všestrannému rozvoji dětí od 2 do 6 let.

Praha

Jazyková školka Dětská skupina
Dragon Kindergartens | Soukromá anglická školka

Dragon Kindergartens

Soukromá školka Dragon Kindergartens v Praze Dejvicích na krásné Hanspaulce je česko-anglická dětská skupina vhodná pro všechny děti od 3 let.

Praha Praha 6

Soukromé jesle Jazyková školka Dětská skupina
Dětská skupina Oříšek | Soukromá školka

Dětská skupina Oříšek

Dětská skupina a jesle Oříšek jsou místem, kde si vaše děti a hrají si zároveň. Jednou týdně se u nás děti učí anglicky.

Praha Praha 6

Soukromé jesle Jazyková školka
Smiling Baby School | Soukromá anglická školka

Smiling Baby School

Anglická školka a jesle Smiling Baby School sídlí v nádherné budově se zahradou, kde si můžou děti bezpečně hrát, učit se novým věcem a chodit do přírody.

Praha Praha 7

Všechny školky v Praze