Mateřská škola Sluníčko - Brno Královo Pole
Jazyková školka Montessori školka

Celá ČR Jihomoravský kraj Jazykové školky Jihomoravský kraj Brno Jazykové školky Brno Montessori školky Brno Montessori školky Jihomoravský kraj Královo Pole

Mateřská škola Sluníčko – Brno Královo Pole

Mateřská škola je plně vybavena pro výuku v systému Marie Montessori. O děti se starají kvalifikované paní učitelky, které mají pedagogické vzdělání a rovněž kurzy pro Montessori vzdělávání.

Třída je věkově smíšená, což vychází z principů Montessori pedagogiky. Mladší děti tak mají možnost učit se od dětí starších. Starší mají možnost zdokonalovat své schopnosti a vědomosti prostřednictvím pomoci těm mladším.

Děti se pohybují v dvojjazyčném prostředí. Ve třídě je rovnoměrně zastoupen český i anglický jazyk. Děti si tak přirozenou formou zvykají na jinou řeč než je jejich řeč rodná.

Kontakty a další informace

Mateřská škola Sluníčko - Brno Královo Pole

Jana Babáka 11
Brno – Královo pole
612 00

Kontaktní info

Doprava poblíž

  • Tererova (130m)
  • Dobrovského (170m)

Dvojjazyčné prostředí

Montessori třída zabezpečuje v plném rozsahu program Montessori vzdělávání. Specifická je však v tom, že je prováděna v tzv. dvojjazyčném prostředí. V průběhu celého dne je rovnocenně používán jazyk český a jazyk anglický. Dítěti se dostane nejkvalitnější jazyková příprava zcela přirozeným a nenásilným způsobem bez nutnosti učení a klasické výuky. Veškerá vzdělávací výuka je postavena na prožitkovém seznamování se smyslovým zapojením, což má největší vliv na zapisování informací do paměti a dále uchovávání již získaných znalostí.

Dlouhodobá studie v oblasti jazykového vzdělávání ukázala, že lidský mozek je schopen podchytit dva jazyky stejně snadno jako jeden. A co více nedochází k neurologickému zatížení. Nedávné výzkumy inteligence, tvořivosti myšlení a schopnosti chápání ukazují při srovnávání dvojjazyčných a jednojazyčných dětí na jasné výhody v učení pro dvojjazyčné děti. Děti, které se již v předškolním zařízení učí denně 2 hodiny hravou formou druhému jazyku, jsou po absolvování testů ve srovnávací skupině stejně dobré v prvním jazyce, ale lepší v matematice.

Nejbližší školky

Jazyková školka Montessori školka
Mateřská škola Basic Brno | Soukromá školka

Mateřská škola Basic Brno

Mateřská škola Basic Brno sídlí v krásné vile na Kraví hoře. Školka si zakládá na rodinném principu s cílem vychovat sebevědomé děti.

Brno Žabovřesky

Dětská skupina Waldorfská školka Jazyková školka
Mateřská školka Dráček | Soukromá školka

Mateřská školka Dráček

Školka Dráček dává důraz na jazykové vzdělání, a to nejen v angličtině, ale i dalších jazycích. Všestranné aktivity s prvky Waldorfské pedagogiky.

Brno Brno - Střed

Jazyková školka Montessori školka
Mateřská škola Sluníčko - Brno Lesná | Montessori školka

Mateřská škola Sluníčko – Brno Lesná

Sluníčko v brněnské části Lesná je díky mnohaletým zkušenostem ideální školkou pro vaše dítě. Rodiče mají možnost účastnit se výuky ve školce.

Brno Lesná

Jazyková školka Montessori školka
Atrium školka | Soukromá školka

Atrium školka

Brněnská školka Atrium vytváří pro děti přátelské a esteticky čisté prostředí, kde si mohou hrát, tvořit, učit se, tancovat a poznávat nové přátelé.

Brno Brno - Střed

Všechny školky v Brně