Školka a jesličky Mateřinka Jeřabinka
Waldorfská školka Montessori školka Soukromé jesle Jazyková školka

Celá ČR Jazykové školky Praha Jazykové školky Praha Montessori školky Soukromé jesle Soukromé jesle Praha Montessori školky Praha Waldorfské školky Praha 8 Waldorfské školky Praha Soukromé jesle Praha 8 Jazykové školky Praha 8 Čimice Waldorfské školky Praha 8 Montessori školky Praha 8

Školka a jesličky Mateřinka Jeřabinka

Hravá atmosféra, krásné prostředí a individuální přístup zaručí, že vaše děti jsou u nás spokojené a nechce se jim domů. Podporujeme osobnost dítěte v tom, co ho baví a naplňuje a pleny nejsou překážkou. Vzpomínáte na doby, kdy jste jako děti „pekli“ dort z písku, bláta, ozdobili kamínky, klacíky, květinkami? Jak jste postavili domeček z mechu a větviček pro stromové trpaslíky? Ustlali jste oblázku v listí, jakoby to byla panenka? Cvrnkali kuličky, skákali panáka nebo jste přelézali ležící kládu, pod větvemi měli bunkr a věšeli se na každý ovocný strom?

To vše vašemu dítěti umožníme v roli laskavého průvodce, který mu pomůže s respektem k osobnosti dítěte bezpečně k takovým a ještě mnohým dalším objevům. Společně najdeme principy přírody, jak vše spolu souvisí a naučíme se pojmenovat kameny i kamínky, kytičky a kytky, keříky a keře, stromečky a stromy pravými jmény a zjistíme, jak vznikají, čím jsou užiteční, a to nejen nám. K tomu používáme metodiku z Waldorfské pedagogiky, Marie Montessori a zdravý „selský“ rozum! Přijďte se k nám podívat a užít si klidnou domácí atmosféru! Těšíme se na Vás!

Kontakty a další informace

Školka a jesličky Mateřinka Jeřabinka

Spádná 882/9
Praha 8 - Čimice
181 00

Kontaktní info

Web a sociální sítě

Doprava poblíž

 • Za Čimickým Hájem (130m)
 • Vozovna Kobylisy (330m)

Zkušení pedagovové

Naši pedagogové jsou oslovováni jménem a jsou laskavými průvodci k mnoha novým objevům, principům slušného chování, lásce k hudbě, pohybu, umění a nejen to!

Denní program

 • 7:00 – 8:30 Příchod dětí
 • 8:30 – 9:00 Ranní kruh
 • 9:00 – 9:30 Svačina
 • 9:30 – 10:30 Dopolední program dle daného dne
  Pondělí – Výtvarná činnost, Anglický jazyk
  Úterý – Pečení, práce s kerahmotou, modelínou, voskem aj.
  Středa – Zpívánky a tanečky za doprovodu, a to nejen klavíru
  Čtvrtek – Výlety, kulturní program, objevy v okolí
  Pátek – Matematika, Montessori, pokusy
 • 10:30 – 12:00 Pobyt venku
 • 12:00 – 13:00 Příprava na oběd, oběd
 • 13:00 – 14:30 Pohádka, spánek, klidové aktivity
 • 14:30 – 15:00 Svačina
 • 15:00 – 17:00 Vyzvedávání dětí, hry, pobyt na zahradě

Co Vás zajímá

1. Pokud děti svačí v přírodě, jak je zajištěno mytí rukou?
Očista rukou je zajištěna antibakteriálními ubrousky.

2. Jak moc se liší hračky od hraček v běžné školce?
Hračky jsou právě jedním z velkých rozdílů proti normální školce a také jeden z důvodů, proč jsou „naše“ děti bvykle tvořivější. Hraček je málo a jde zejména o hračky z přírodních materiálů, jako jsou dřevěné kostky, dřevěné kolejnice s vláčky, Montessori pomůcky. Většinu programu tvoří hra venku. Děti se v přírodě vždycky dokáží zabavit. Příroda oproti klasické místnosti nabízí nespočet zajímavých a v průběhu času neustále měnících se podnětů, není potřeba děti zabavit umělými napodobeninami, což hračky velmi často jsou.

3. Jak je zajištěna bezpečnost dětí při pohybu v lese?
Pedagogové děti vodí jenom cestami a terénem, které dobře znají, předem si několikrát prošli a které vyhodnotili „risk assessmentem“ – upozorní tak děti předem například na spadlý strom, kam děti nesmějí lézt, nebo na prudký kopec, kde je třeba pohybovat se opatrně. Jsou také stanovena pravidla, která se dle zkušeností z jiných školek děti naučí rychle respektovat. Dětí se například nesmějí vzdalovat mimo dohled od pedagoga, nesmějí trhat žádné bobule apod.

4. Kolik pedagogů dohlíží na jaký počet dětí?
Na max. 15 dětí dohlížejí dva pedagogové. V případě vzdálenějších výletů vždy 3 pedagogové popř. se zapojují maminky.

5. Jsou děti venku opravdu za každého počasí?
Pohyb venku v každém počasí učí děti poznávat přírodu a také své vlastní možnosti. Základem je dobré vybavení, nepromokavé a teplé oblečení a boty. Pokud je ale počasí skutečně extrémní, koná se program uvnitř Mateřinky Jeřabinky.

6. Když se děti pohybují hodně venku i na podzim a v zimě nehrozí jim častější nachlazení?
Ze zkušeností vyplývá, že právě naopak. Děti se díky pobytu venku stávají čím dál otužilejšími, budují si lepší imunitu i fyzickou zdatnost, která mimo jiné funguje jako prevence před dětskou obezitou. Díky tomu, že se děti velkou část dne pohybují venku, nikoliv v uzavřeném prostoru, klesá pravděpodobnost, že se vzájemně nakazí, pokud už některé dítě do školky s nějakou tou rýmou přišlo.

7. Jak je zajištěn pitný režim pro děti? Musejí si nosit pití z domova?
Menší děti si mohou nosit pití ve svých lahvičkách z domova. V Mateřince Jeřabince vaříme ovocné a bylinkové čaje ( i z vlastní zahrádky). Dále naléváme vodu či šťávu v průběhu celého dne.

8. Jak Mateřinka Jeřabinka připraví dítě na Základní školu? Dostane se mu vzdělání srovnatelné s běžnou školkou?
Častý pobyt v přírodě děti nediskvalifikuje, ani nezanedbává v přípravě na přechod na základní školu, ale právě naopak. Vidí vše na vlastní oči, mohou si to osahat, přičichnout. Čím více smyslů použijí, tím si situaci více prožijí a o to více si ji pamatují. Později si ji vybaví rychleji a přesněji než když to v běžné školce vystřihují z papíru a hrají si hru „ Na jako…“ ( např. vystřihnou si studánku a kreslí si co do ni nepatří )

9. Nejsou děti, které se pohybují zejména v lese odtrženy od reality života?
Nezaměřujme se jen a pouze na pobyt v lese, naopak chceme děti co nejvíce seznamovat s prostředím, v němž žijí. Ačkoliv pobyt v přírodě je naší prioritou, v programu Mateřinky Jeřabinky jsou zastoupené i návštěvy výstav, divadel, knihoven, farem, ale například i úřadů, u nichž se snažíme dětem srozumitelně vysvětlovat, jak fungují. V rámci přípravy na budoucí vzdělávání plánujeme také návštěvy základní školy a školní družiny. Děti se potom ve známém prostředí snáze adaptují na školní režim a výuku. Pro podporu rozvoje sociálního cítění chystáme také pravidelné návštěvy a např. společnou výtvarnou tvorbu se seniory. Podporujeme poznávání a rozvoj tradičních zvyků a lidových řemesel.

10. Vracíte Školkovné za nevychozenou docházku?
Ano, v případě, že je nepřítomnost řádně omluvena, je možné si v následujícím půl roce vybrat Náhradní docházku za již uhrazené dny. Pokud se to z jakýchkoliv důvodů nebo při celodenní docházce 5 x v týdnu nepodaří, provedeme konečné vyúčtování a přeplatek je vrácen zpět.

11. Jsou pleny překážkou?
Ne, pleny nejsou překážkou. Děti jsou pravidelně přebalovány a po vzoru starších kamarádů, tedy nápodobou, se snaží si sami sedat na nočník. Jejich individuální požadavky podporujeme. Pleny si zajišťují rodiče sami.

12. Jak probíhá adaptace dítěte do Mateřinky Jeřabinky?
Přechod dítěte z domácího prostředí do mateřské školky je velká změna, některé děti se s ní vyrovnávají snadno a s jistotou, jiné potřebují delší čas na přivyknutí nové situaci. Ve chvíli, kdy rodič přivádí dítě do školky k samostatnému pobytu a ono je nejisté nebo dokonce pláče, je dobré okamžik rozloučení neprodlužovat ani neodkládat (najít si váš vlastní rituál rozloučení se). V klidu odejít a v přesně domluvenou dobu pro dítě přijít. Ze zkušenosti víme, že většina dětí se zklidní ve chvíli, kdy se za rodičem zavřou dveře.

Doporučujeme začít s kratší dobou pobytu dítěte v Mateřince Jeřabince. Začít postupně do svačinky, tj. do 10,00 h. a prodlužovat čas do oběda. Pedagogové vám vždy sdělí, jak pobyt probíhal a společně zvolíte další postup.

Nejbližší školky

Montessori školka Soukromé jesle Jazyková školka
Školička a jesle Vltaváček | Soukromá montessori školka

Školička a jesle Vltaváček

Školka a jesle Vltaváček v pražských Holešovicích používá metodiku Montessori. Všechny aktivity probíhají v příjemné atmosféře.

Praha Praha 7

Montessori školka Jazyková školka
Mateřská škola Basic Praha | Soukromá školka

Mateřská škola Basic Praha

Školka Basic Praha na Proseku nabízí speciální adaptační program, aby se dětem ve školce líbilo, rozvíjela se jejich osobnost.

Praha Praha 9

Soukromé jesle Jazyková školka
Smiling Baby School | Soukromá anglická školka

Smiling Baby School

Anglická školka a jesle Smiling Baby School sídlí v nádherné budově se zahradou, kde si můžou děti bezpečně hrát, učit se novým věcem a chodit do přírody.

Praha Praha 7

Jazyková školka
Malvína Futurama | Soukromá anglická školka

Mateřská školka Malvína Futurama

Soukromá školka Malvína Futurama v Karlíně nabízí moderní přístup k rozvoji dítěte a výuku v anglickém a španělském jazyce.

Praha Praha 8

Všechny školky v Praze